حمایت وکمک به محیط زیست توسط شرکت نوین شمش

پس از سرد شدن و استحکام، مقاطع آماده استفاده هستند. آنها به کارخانه های مختلف منتقل می‌شوند و در آنجا از آنها به عنوان ماده اولیه برای تولید محصولات جدید استفاده می‌شود. هنگامی‌که محصولات ساخته شده از این مقاطع برنجی به پایان عمر مفید خود می‌رسند، فرآیند خرید ضایعات برنجی و فلزات دیگر و بازیافت آنها دوباره تکرار می شود.

فرایند خرید ضایعات برنجی و جمع آوری آنها به دلیل ارزش بالای ضایعات نسبت به سایر مواد متفاوت است. به همین ترتیب، بیشتر از آنکه به محل دفن زباله فرستاده شود، در میادین اوراق فروخته می‌شود

خریدوبازیافت ضایعات برنجی شامل جداسازی فلزات ازفلزات مخلوط یازباله های دیگراست.

درعملیات بازیافت، از آهنرباوسنسورهایی برای کمک به جداسازی مواد استفاده می شود.

خالص سازی برای اطمینان از محصول نهایی با کیفیت بالا و عاری از آلودگی انجام می‌شود.

بگ فیلترها:

يكی از کاراترين و اقتصادی ترين انواع فیلترهای کیسه ای می باشد که جهت حذف غبارهای تولید شده در صنايع کاربرد دارد در اين دستگاه ذرات غبار از هوا جدا شده و هوای پاک سازی شده از فیلتر خارج می شود که این دستگاه از سال 95 در کارخانه نوین شمش راه اندازی شده است.

هدف از راه اندازی:

حذف یا تصفیه و کنترل آلودگی ناشی از عملیات ذوب فلزات همچون سرب و آلودگی تبخیری در کوره های ذوب،محافظت از نیروی انسانی به عنوان سرمايه های شرکت، در برابر خطرات بهداشتی محیط کار از جمله آلاينده های سمی و زيان آور و همچنین بیماريهای ناشی از کار بوسیله ی اصلاح سیستم تهويه و استقرار سیستم تصفیه هوای نوين بر پايه دانش مهندسی میباشد

ضرورت اجرای پروژه:

آلودگی هوا مخصوصا در محیط های صنعتی اغلب عوارضی همچون آلرژی ، آسم، سردرد،استرس،پیری زودرس،سرطان،خستگی،کمبود انرژی،افسردگی،خواب آلودگی،ناراحتی های تنفسی،قلبی وکاهش راندمان کاری درکارگران ایجاد میکند.

ضرورت قانونی:

برطبق دستورالعمل اجرایی تبصره(1)ماده(38)قانون مالیات برارزش افزوده مورخ 1392/04/02 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظف به رعایت موازین محیط زیستی می باشند.

ضرورت بشر دوستانه:

حمایت از محیط زیست وبهبود آن موضوع مهمی است که بررفاه افرادوتوسعه اقتصادی در سراسر جهان اثر میگذارد. این آرزوی مبرم همه ی افراد سراسر دنیا ووظیفه همه دولتها است.